City Petro

Vận chuyển vỏ và bình gas

Với đội xe tải hơn 30 chiếc chuyên dụng cho việc vận chuyển gas và bình gas để đáp ứng nhu cầu cẩu quý Khách Hàng.

Có đủ loại xe chuyên chở gas và vỏ gas từ 100 Bình đến 483 Bình.

 

CITY PETRO - GAS CITY PETRO