City Petro

Giá Gas giao đến tay Người Tiêu Dùng tháng 9/2022

Từ 7h30’ ngày 01/09/2022 đến khi có thông báo mới.CÔNG TY TNHH TM DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ( CITY PETRO, VINA PACIFIC) thông báo giá bán gas (LPG) đến tay người tiêu dùng GIẢM 583 Đ/ kg ( Đã báo gồm VAT) so với giá ngày 01 tháng 08 năm 2022.

Tương đương:

  • CITY PETRO 6kg GIẢM                                  :     3.500đ
  • CITY PETRO 12kg GIẢM                                :     7.000đ
  • CITY PETRO 45kg GIẢM                                :     26.000đ.
  • VINA PACIFIC 45KG GIẢM                           :     26.000đ

Như vậy:Giá GAS bán lẻ đến tay người tiêu dùng cụ thể như sau:

  • CITY  PETRO 6Kg                                            :    251.000đ
  • CITY  PETRO xám 12Kg                                  :    444.500đ
  • CITY PETRO màu 12Kg                                  :    459.500đ.
  • CITY PETRO bình nhựa 12Kg                        :    479.500đ.
  • CITY PETRO 45Kg                                           : 1.666.500đ.
  • VINA PACIFIC 45Kg                                        : 1.666.500đ.

 

Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ:

Phoøng kinh doanh gas :(0283) 734.0199 .Hoaëc Mr.Tuấn sđt: 098 56 56144.

Traân troïng caûm ôn!                                                      

CITY PETRO - GAS CITY PETRO