Giới thiệu

Giới thiệu City Petro

17/07/2017
Công Ty TNHH TM Dầu Khí TP Hồ Chí Minh ( City petro) được Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311881713 ngày 17/07/2012.

Sơ đồ tổ chức City Petro

17/07/2017
Công Ty TNHH TM Dầu Khí TP.Hồ Chí Minh
CITY PETRO - GAS CITY PETRO