City Petro

Giới thiệu

Giới thiệu City Petro

17/07/2017
Công Ty TNHH TM Dầu Khí TP Hồ Chí Minh ( City petro) được Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311881713 ngày 17/07/2012.

Sứ Mệnh và Tầm Nhìn

21/09/2022
Khách Hàng là trọng tâm để Doanh Nghiệp Phát Triển Luôn nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho Người lao động, bồi dưỡng nhân tài 

Sơ đồ tổ chức City Petro

17/07/2017
Công Ty TNHH TM Dầu Khí TP.Hồ Chí Minh
CITY PETRO - GAS CITY PETRO