City Petro

Tuyển dụng

Tuyển Tài Xế Lái Xe

10/10/2022
    - Sắp xếp bình gas lên xe và giao hàng cho Khách Hàng     - Vận chuyển vỏ bình đến Khách Hàng và các chi nhánh     - Làm việc chủ động, biết sắp xếp công việc hợp...

Tuyển Quản Lý Kinh Doanh

19/08/2017
- Quản lý và chăm sóc Khách Hàng hiện tại - Chịu trách nhiệm về sản lượng được giao (tháng hoặc quý) - Tìm kiếm Khách Hàng mới để bán hàng và khai thác tối đa khả năng...
CITY PETRO - GAS CITY PETRO